ECSC Eesti tiimi toetamine


ECSC Eesti tiimi saab toetada rahaliselt, treeningute või võistlusmaterjalide koostamisel, või inimeste võistlustele kaasamisel.

Rahaliselt toetamine

ECSC Eesti tiimi logistika- ja treeningkulude katmiseks otsime iga aasta sponsoreid. Sponsoritele väärtusliku ja kasuliku pakkumise kujundamine on hetkel meil veel töös.

Kui soovid toetada ECSC Eesti tiimi rahaliselt, saada kiri [email protected]

Treeningute korraldamine

Et ECSC Eesti tiim oleks parimas võimalikus seisus, korraldame neile treeninguid ja loome CTF ülesandeid. Vajame abi ülesannete loomisel, koolitusruumide leidmisel, ning ekspertide leidmisel,

Kui soovid toetada ECSC Eesti tiimi treeningutega, saada kiri [email protected]

Taustainfo

Euroopa küberturvalisuse võistlus (ecsc.eu) on Euroopa riikide esindajatest kokku pandud juhtkogu korraldatud üritus. Euroopa küberturvalisuse agentuur ENISA toetab ECSC võistlust nõu ja jõuga, aidates juhtkogul efektiivselt töötada. Igal aastal korraldab üks ECSC juhtkogu liikmesriik ECSC võistluse oma vabast tahtest ja katab võistluse korraldamisega seotud kulud.

Eesti ECSC juhtkogu esindaja nomineerib iga aasta Eesti tiimi ja katab ECSC logistikaga seotud kulud (lennud + majutus). Eestis korraldatakse ka riiklik meistrivõistlus KüberNaaskel, mille parimatest valitaksegi ECSC Eesti delegatsioon.